خودرو بر کردستان

خودروبر کردستان- خودروبر حامد، حمل انواع خودرو به سراسر کشور حتی در ایام تعطیل – یدک کش – ماشین بر. اماد خودرو ، جابجای خودرو 09355871267

خدمات خودروبر حامد

تعویض وایر در محل ، امداد خودرو در محل ، تعمیر خودرو در محل ، تعویض لاستیک ، تعویض لاستیک در محل ، تعویض باطری ، تعویض باطری در محل ، باطری به باطری ، باطری به باطری در محل ، تعویض دلکو در محل ، تعمیر دلکو در محل ، تعویض تسمه در محل ، تعمیر کوئل  ، تعویض کوئل در محل ، تعمیر کل در محل

جهت دریافت خدمات خودروبر حامد تماس بگیرید 09355871267

۰۹۱۲-۶۶۱۰۴۸۳
۰۹۱۲-۶۶۱۰۴۸۳